Kleopatra

Informace o záznamu

 • Záznam představení z roku 2003

 • Hudba: Michal David

 • Režie: Filip Renč

 • Kamera: Martin Šec, Vít Bělohradský

 • Hudba: Michal David

 • Hrají: Monika Absolonová, Zbyněk Fric, Vladimír Brabec, Jana Švandová, Patrik Stoklasa, Jan Kalousek, Tomáš Trapl, Martin Pošta, Ilona Csáková, Martin Maxa, Petr Poláček, Kamila Nývltová, Marian Vojtko

Příběh

KLEOPATRA - královna muzikálové sezóny. Původní český muzikál KLEOPATRA autorů Michala Davida, Zdeňka Borovce, Lucie Stropnické a Lou Fanánka Hagena! Představení bylo od první reprízy, kterých se do vzniku tohoto DVD odehrálo 422, divácky mimořádně úspěšné (od premiéry jej navštívilo více než 279 800 diváků). S velkým ohlasem se setkala hudba skladatele Michala Davida - píseň "Teď královnou jsem já" dobyla všechny rádiové hitparády. Album s hlavními songy muzikálu KLEOPATRA obdrželo při oslavách 250 reprízy Zlatou desku! Na záznamu tohoto muzikálového představení uvidíte Moniku Absolonovou, Martina Poštu, Zbyňka Frice, Zdenku Trvalcovou, Radku Fišarovou, Jana Kalouska, Patrika Stoklasu, Tomáše Trapla, Leška Semelku, Jana Gajdoše, Janu Švandovou, Vladimíra Brabce a řadu dalších. (oficiální text distributora)

▶ Záznam představení

Fotogalerie

📌 Kleopatra - Muzikál - DVD

Na záznamu tohoto muzikálového představení uvidíte Moniku Absolonovou, Martina Poštu, Zbyňka Frice, Zdenku Trvalcovou, Radku Fišarovou, Jana Kalouska, Patrika Stoklasu, Tomáše Trapla, Leška Semelku, Jana Gajdoše, Janu Švandovou, Vladimíra Brabce a řadu dalších.

Písně

1.dějství

 1. Bitva u Farsala - předehra

 2. Ave – Alexandrie - Římaní vypravují a zapisují jaká byla bitva u Farsala, kde Caesar vyhrál. Egypťané včetně Ptolemaia uznávají vládu Caesara a jako dar mu dají hlavu Pompeia, to Caesara urazí a odejde

 3. Chci královnou se stát - Kleopatra se chce stát královnou a dovést Egypt ke slávě a samostatnosti

 4. Vykutálená-intro

 5. Vykutálená - Kleopatra se poprvé setká s Caesarem, koketuje s ním, Caesarovi se Kleopatra zalíbí a tak začnou spolupracovat

 6. Bohové I.

 7. Za to se platí - Ptolemaios chce vládu a je uražen od Caesara, mluví o tom, že ho chce zabít a nechce nechat trůn Kleopatře

 8. Zamilovaný Caesar - Caesar je zamilovaný do Kleopatry, i když ví, že ho nejspíš jen využívá, aby ji dosadil na trůn, i přesto se mu ta myšlenka zalíbí a rozhodne se Kleopatru učinit královnou Egypta

 9. Pod tvými ochrannými křídly - Kleopatra a Caesar musí utéct, aby nebyli ve válce zabiti, Caesar si nejdříve myslí, že ho Kleopatra zradila, ale ta ho ujišťuje, že ho ochrání a díky jejím znalostem utečou

 10. Bohové II.

 11. Senát - Senátorům se nelíbí Caesarova podpora Kleopatry, mluví urážlivě o Kleopatře a jejím využíváním Caesara, bojí se, že by mohli přijít o moc

 12. Když v Deltě svítá - Kleopatra čeká s Caesarem dítě, mluví o své vzájemné lásce a moci, kterou bude jejich syn mít, na konci Kleopatra začíná rodit

 13. Narodil se Caesarian - Kleopatře a Caesarovi se narodil syn Caesarian, Caesar s hrdostí ohlásí, že je jeho otec a že jednou bude král, Apollodoros (Kleopatřin rádce) narození budoucí krále Egypta ohlašuje všem Egypťanům a dává jim naději o skvělé budoucnosti

 14. Bohové III.

 15. Teď královnou jsem já - Caesar splnil svůj slib a učinil Kleopatru královnou, Kleopatra přesvědčuje všechny o své moci a chce pozvednout Egypt, nakonec jí Caesar předá korunovační šperk ( náhrdelník )

 16. Ať věci jsou tak, jak jsou - Kleopatra chce po Caesarovi, aby byl cílevědomější a stal se králem, ten ale říká, že je Caesar a už tak má dostatečnou moc, Kleopatra se mu svěří, že začala mít špatné sny o Caesarově budoucnosti, ten jí ujišťuje, že vše bude v pořádku

 17. Ať z kola jde Caesar ven - Senátoři ví, že Kleopatra má velkou moc a odstřihnou ji mohou smrtí Caesara, proto se domlouvají, že bude prospěšné pro Řím, když ho sami zabijí

 18. Lásko, nechoď před Senát - Kleopatra má stále sny o Caesarově smrti, senátoři pozvou k sobě Caesara pod záminkou, že z něj chtějí udělat krále, Kleopatra prosí Caesara, ať tam nechodí, že ho čeká smrt, Caesar i přes její varování před senát předstoupí

 19. Spiknutí a vražda - Caesar přijde k senátorům, ale nikdo tam není, najednou se začnou objevovat zpoza sloupů a každý senátor ho bodne nožem, Caesar umírá

 20. Caesar náš - Marcus Antonius nachází mrtvého Caesara, je z toho zděšený, Kleopatra cítí, že něco není v pořádku a chce se více starat o Egypt, Marcus Antonius ví, že teď bude muset sám jednat s Kleopatrou

 21. Teknon ty klaieis - Římané oznámí Kleopatře, že Caesar zemřel, Kleopatra se z toho téměř hroutí a utěšuje svého syna, který pláče

 22. Velká píseň o Nilu - Kleopatra je zlomená chováním Římanů, ale i tak je dost silná, aby pokračovala dál kvůli svému synovi

📌 Kleopatra - Muzikál - DVD

Na záznamu tohoto muzikálového představení uvidíte Moniku Absolonovou, Martina Poštu, Zbyňka Frice, Zdenku Trvalcovou, Radku Fišarovou, Jana Kalouska, Patrika Stoklasu, Tomáše Trapla, Leška Semelku, Jana Gajdoše, Janu Švandovou, Vladimíra Brabce a řadu dalších.

2.dějství

 1. Mocnými ochrannými křídly - utekl nějaký čas od smrti Caesara a Kleopatra doufá, že jí pomůže Marcus Antonius, vzpomíná na chvíle s Caesarem, ale zároveň ví, že začíná něco cítit k Marcovi Antoniovi a chce s ním dál budovat Egypt

 2. Bohové IV.

 3. Pár tajných záměrů (Pár hádkou spálený) - Marcus Antonius a jeho žena Fulvia se hádají, protože Fulvia je cílevědomá a chce, aby jel do Egypta jednat, Antonius nejdřív odmítá, protože mu to přijde ponižující, ale nakonec odjíždí

 4. Dámy vládnou - Fulvia a Kleopatra přemýšlí o vládnutí, ví, že mohou vládnout jen muži a že je tedy potřebují, ale zároveň ví, že právě ženy mají zásadní vliv na rozhodnutí mužů a že je mohou ovládat, a tak prohlašují, že vlastně vládnou dámy a ne jejich muži

 5. Sláva, sláva - Antonius nechal popravit zrádce Caesara ( kromě Octavia ,o kterém nevěděl ) a povzbuzuje vojáky, kteří už jsou vyčerpaní a chce je vést

 6. Dohoda oboustranná - Antonius přijíždí za Kleopatrou, ta ho přijímá a chtějí uzavřít dohodu, mají v sobě zalíbení

 7. Bohové V.

 8. Já ti přísahám - Kleopatra a Antonius si vyznávají lásku, Kleopatra ho přesvědčuje, že už na Caesara nemyslí a miluje pouze Antonia

 9. Chci Řím - Fulvia ví, že jí Antonius podvádí s Kleopatrou a jde to říct Octaviánovi a dělá mu scény, ten jí vyhodí a protože už jí nepotřebuje nechá ji později popravit, mezitím už si je jistý, že on má veškerou moc a je teď nový Caesar, chce Antonia oženit s jeho sestrou Octávií, aby nemohl být s Kleopatrou

 10. Roztoužená - Kleopatra přemýšlí o lásce a své sexualitě, oddává se touhám s jejím služebnictvem a přemýšlí o novém vztahu s Antoniem, přesto stále miluje Caesara

 11. Svatební hostina - Antonius se na přání senátu ožení s Octavií, ale miluje Kleopatru, proto se hodně opije a věnuje se ženě, která je podobná Kleopatře

 12. Čest královnám - Kleopatra se dozví o sňatku a cítí se podvedená a naštvaná na Antonia, Apollodoros se jí snaží povzbudit a připomíná jí, jak je silná a jak jí Egypt miluje

 13. Máme svůj Řím - Octavia je nešťastná ze sňatku s Antoniem a svěřuje se bratrovi, Octavian jí utěšuje, že udělala správně a že už Antonia nepotřebují a nemusí s ním zůstat

 14. Smlouva s Římem - Antonius přijede za Kleopatrou a omlouvá se jí za sňatek a ujišťuje jí, že je jeho jediná láska, Kleopatra to využije a chce po něm podepsat smlouvu, která bude velmi výhodná pro Egypt a hlavně v ní stojí, že Caesarian se stane králem

 15. Octavián v Senátu - Octavian oznamuje senátu, že Antonius podepsal smlouvu s Kleopatrou a přesvědčuje je, že je zrádcem Říma

 16. Bohové VI.

 17. Bitva u Actia - Octavian je ve válce velmi bojácný a vysílá své muže proti Antoniově vojsku, nakonec zapálí jejich lodě

 18. Moři vládne Řím - Octavia čte zprávu o vítězství Římanů a ví tedy, že nikdo nepřežil, Octavian už ví, jak bude líčit bitvu a chlubí se, že bude vládnout

 19. Síla vůle Bohů - Antonius je zdrcený a ví, že nemůže vyhrát, proklíná bohy kvůli jeho životní cestě a spáchá sebevraždu

 20. Dál královnou jsem já - Kleopatra je stále královnou, ale už je vším zlomená, ví, že z ní bude legenda a ještě dlouho se o ní budou vyprávět příběhy

 21. Svět má jméno Řím - Octavian hledá Kleopatru, narazí na Apollodora, který mu poví o smrti Antonia, Octavian se znovu utvrzuje, že Řím zvítězil

 22. Poslední píseň o Nilu - Kleopatra ví, že už nemá šanci zvítězit, přemýšlí o všem, co se stalo, vidí už všechny mrtvé - hlavně Antonia a Caesara, nakonec se nechá uštknout kobrou a umírá

 23. "Bohové" - mluvené, vysvětlují děj

Další muzikály